דף הבית
אודות
יומני מסע
כתבות
ספרים
מזג האוויר
גלריה
וידאו
סיפורי מסע
מעברי גבול
ENGLISH POSTS
האופנוען מסביליה - הצילומים
"היכולת להתרגל לחברה אשר חולה באופן מוחלט , אינה מדד לבריאות " .

אתר מסעות
מהים השחור לים הלבן

מסע למרוקו
MEDITERRANEAN 2 ATLANTIC

ברוכים הבאים לאתר ארטמוטו
גלישה מהנה

מעברי גבול

שתף |

התעודה היחידה שאנו מנפיקים לכלי רכב היוצאים מגבולות המדינה הוא תעודת מכס (המשמש כמו דרכון לאוטו/אופנוע). 
הנ"ל אינו מהווה ביטוח לרכב אותו יהיה עליך לרכוש בנפרד מחברת ביטוח.  

שים לב - על סמך המידע הקיים אצלנו אין הכרח להנפיק את התעודה למדינות אירופה – להלן האתר המפרט זאת: http://en.wikipedia.org/wiki/Carnet_de_Passage
הנפקת התעודות במידה ותהיה היא על סמך בקשתך בלבד ולא יהיה החזר במידה ולא יהיה בהן שימוש בסופו של דבר.

במידה ועדיין תבחר להנפיק את התעודה, להלן הפרטים המלאים לגבי פרוצדורת הנפקת הקרנה:

הקריטריונים לקבלת הקרנה הינם
1. נהגים חברי ממסי (עלות חברות לשנה – 219 ש"ח)
2. בעלי רישיון נהיגה ישראלי 
3. רישיון רכב/אופנוע ישראלי על שמם בלבד 
4. תקף לרכב פרטי או אופנוע 

מה יש להציג לנו לצורך ההנפקה (לנהגים ישראלים בלבד): 
1. רישיון נהיגה ישראלי - מקור 
2. רישיון רכב ישראלי על שם הנהג - מקור
3. דרכון ישראלי  - מקור/צילום
4. הטפסים המצ"ב, מלאים וחתומים על ידי הנהג*

* בעת מילוי טופס הבקשה - היעד הכללי יהיה "אירופה"; 
  מילוי תאריכי התוקף יעשה על ידי, תוקף הקרנה יהיה ל 12 חודשים מיום ההנפקה (תאריך ההנפקה = תאריך קבלת כל המסמכים החתומים אצלנו);
  מילוי החלק התחתון הוא על ידי המשרד בלבד.
* יש למלא בתשומת לב את כל הפרטים של הרכב בטופס המתאים, כדי שלא יהיו שגיאות שיגררו עיכובים מיותרים בעת הצגת התעודה.
* במילוי טופס ההתחייבות לכיסוי חוב אנא ציין בבירור לאילו מדינות תרצה להנפיק את התעודה - כלקרנה שאנו מנפיקים תקפה לעד 5 מדינות בלבד. 
   יש להעביר למשרדנו את הספחים החתומים שיוותרו מן התעודות תוך 13 חודשים מיום ההנפקה(חודש מתאריך תום התוקף שלה). 

בנוסף יש להעביר אלינו ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי (לכל תעודה): 
צ'ק בנקאי על הסך ע"ס 50,000 ש"ח לפקודת -  
"ממסי מועדון מכוניות וסיירות בישראל (מ.מ.ס.י) ע"ר"
או ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ש"ח לתוקף של 5 שנים (לפי הנוסח המצ"ב)

עלות ההנפקה: 
650 ש"ח כולל מע"מ לכל תעודה (ניתן להוסיף תרגום רישיון רכב בעלות 15 ש"ח בלבד)

   חשוב לי להדגיש:

-       התעודה הנ"ל לא כוללת ביטוח

-       אם התעודה הולכת לאיבוד / נגנבת - חייבים להודיע למשטרה המקומית + למכס (בדומה לאיבוד דרכון).

-       אם לא מחזירים את האסמכתא שנותרת מהתעודה ולא מביאים אישור מהמשטרה/מכס - לא ניתן יהיה לשחרר את הערבות הבנקאית/הצ'ק הבנקאי.